Tremties nuotraukos
                                                                                                                                                             
Tremties ir lagerių nuotraukos >>
 

Nuotraukose - Juozo, Kotrynos, Elenos Borusevičių šeima iš Luokės valsčiaus Traulėnų kaimo tremtyje Krasnojarsko krašte, Užursko rajone, Novaja Kuzurba kaime. Šeima ištremta 1951 m. spalio 2 d.  Į Lietuvą sugrįžo 1958 m.

 


Elenutės Borusevičiūtės krikštynos sugrįžus iš tremties. Tai buvo retas dalykas, kad krikštijo jau paaugusią mergaitę. Paaiškintina tuo, kad tremtyje nebūta katalikų kunigo. Apkrikštijo kunigas Vaclovas Stirbys (dešinėje), kuris pats neseniai buvo sugrįžęs iš įkalinimo sovietiniuose lageriuose.

Elenytė tremtyje Krasnojarsko krašte

Borusevičiai traukinyje pakeliui į Tėvynę iš Krasnojarsko krašto po tremties

Elenytė nemėgstanti pozuoti ir viena fotografuotis

 

Tremtiniai Borusevičiai tarp vietinių rusų. Pastaruosius lietuviai mokė dirbti žemę, auginti daržoves, gaminti baldus, siūti rūbus, kitų elementariausių buities darbų. Fotografuotis rusams buvo reta ir įspūdinga pramoga. Išvydę, kad Borusevičiai nori nusifotografuoti, subėgo iš visų pusių ir tapo kolektyvinės nuotraukos dalimi.


Lietuviai tremtyje Krasnojarsko krašte – vienos šeimos išlydėtuvės į Tėvynę

Kotryna ir Elenutė prie trobos kampo su karvute ir veršeliu. Nusifotografuota iš džiaugsmo, kad pagaliau pavyko įsigyti karvutę. Tai įvyko tik baigiantis tremties laikui

Borusevičiai tremtyje Krasnojarsko krašte

Borusevičių šeima tremtyje Krasnojarsko krašte. Juozas kolūkyje dirbo traktorininku