Laisvės kryžkelės. Žemaičių apygarda
                                                    Juozo Stanėno video: Žemaičių apygardos kardo rinktinės partizanu takais